VCN REGLEMENT

Via deze link kan je het huishoudelijk- en wedstrijdreglement downloaden (pdf-file). Het reglement is in de ledenvergadering van 11 maart 2019 vastgesteld en geldt vanaf dat moment.


Disclaimer: 

All rights reserved by Verenigde Carrousel Clubs in Nederland. Het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten op het wedstrijdreglement en daarmee alle behorende documenten zoals bijvoorbeeld protocollen en cursusmateriaal zijn eigendom van de Verenigde Carrouselclubs in Nederland. Alleen erkende FNRS-manege's in Nederland en haar carrouselgroepen, die tevens lid dienen te zijn van de Verenigde Carrouselclubs in Nederland mogen gebruik maken van het materiaal.