Opleidingen

De VCN organiseert naast de carrouselwedstrijden ook de:
* commandanten opleiding
* Prix d’Elegance juryleden opleiding
* Juryleden opleiding
* Terugkomdagen
* Worshops

Commandanten opleiding
Deze opleiding is voor iedereen die wat meer wil weten over carrouselrijden, commanderen en bijvoorbeeld hoe de jury kijkt is van harte welkom op deze opleiding. Voor instructeurs die willen commanderen op een door de VCN georganiseerde wedstrijden, is deze opleiding verplicht. Evenals een geldig instructeurs diploma.

Indeling en programma opleiding
Deze opleiding beslaat 4 dagdelen van 3-4 uur met een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk in de rijbaan.

Waar en wanneer wordt de opleiding gehouden?
Deze opleiding wordt in het begin van elk jaar gegeven op diverse FNRS-maneges in het land, locaties volgen.

Data seizoen 2019-2020
- zaterdag 18 januari 2020 14:30 - 18:30 uur;
- zondag 9 februari 2020 13:00 - 17:00 uur;
- zaterdag 29 februari 2020 14:30 - 18:30 uur;
- zondag 5 april 2020 13:00 - 17:00 uur.

Kosten en deelname eisen 
De deelnemer moet minimaal 18 jaar zijn. De kosten bedragen 350 euro per deelnemer en moeten voldaan zijn voor aanvang van de opleiding. Er is geen examen aan gekoppeld, maar wel een verplichting van 100% aanwezigheid. Opgeven kan middels via info@vcncarrousel.nl. Alleen erkende instructeurs èn die de commandantencursus goed hebben doorlopen kunnen op VCN-wedstrijden als commandant deelnemen.

VCN-jury opleiding
Om het juryteam uit te breiden is er komend seizoen weer de VCN-jury opleiding (A & C juryleden). 

Indeling en programma opleiding
De opleiding bestaat uit 5 dagdelen / dagen, de cursus bestaat uit een theorie gedeelte en uit een praktijk gedeelte. 

Waar en wanneer wordt de opleiding gegeven?
De opleiding start in het najaar van 2019 en wordt op diverse locaties gegeven. Tevens kan een praktijk gedeelte plaatsvinden tijdens de VCN-wedstrijden.

Data seizoen 2019-2020
- donderdagavond 26 september 2019 19:00 - 22:00 uur;
- dinsdagavond 12 november 2019 19:00 - 22:00 uur;
- donderdagavond 23 januari 2020 19:00 - 22:00 uur;
- zondag 8 maart 2020;
- zondag 29 maart 2020.

Kosten en deelname
De deelnemer moet minimaal 25 jaar zijn en voldoende affiniteit hebben met de VCN-carrouselsport. De kosten bedragen € 100,= per cursist en moet worden voldaan vooraf aan de opleiding. De VCN-examencommissie bepaald uiteindelijk of de cursist de opleiding goed heeft doorlopen en als VCN-jury kan worden ingezet. Opgeven kan via info@vcncarrousel.nl.  


Note:
Van belang is tijdens de cursussen 100% aanwezigheidsplicht. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zijn er geen inhaaldagen ingeplant. Mocht iemand verhindert zijn, dan kan deze les in het volgende seizoen alsnog worden gevolgd. 


Disclaimer:
All rights reserved by Stichting Verenigde Carrouselclubs in Nederland. Het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten op het wedstrijdreglement en daarmee alle behorende documenten zoals bijvoorbeeld protocollen en cursusmateriaal zijn eigendom van de Stichting Verenigde Carrouselclubs in Nederland. Alleen erkende FNRS-maneges in Nederland en haar carrouselgroepen, die tevens lid dienen te zijn van de Verenigde Carrouselclubs in Nederland mogen gebruik maken van het materiaal. Indien het materiaal wordt gebruikt buiten de georganiseerde VCN-activiteiten dient vooraf toestemming aan de Stichting te worden gevraagd.