Opleidingen

De VCN organiseert naast de carrouselwedstrijden ook de:
* commandanten opleiding
* Prix d’Elegance juryleden opleiding
* Juryleden opleiding
* Terugkomdagen
* Worshops

Commandanten opleiding
Deze opleiding is voor iedereen die wat meer wil weten over carrouselrijden, commanderen en bijvoorbeeld hoe de jury kijkt is van harte welkom op deze opleiding. Voor instructeurs die willen commanderen op een door de VCN georganiseerde wedstrijd, is deze opleiding verplicht. Evenals een geldig instructeurs diploma. Indeling en programma opleiding. Deze opleiding beslaat 4 dagdelen van 3-4 uur met een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk in de rijbaan.

Waar en wanneer wordt de opleiding gehouden?
Deze opleiding wordt in het begin van elk jaar gegeven op diverse FNRS-maneges in et land, de exacte tijden volgen nog.

Data seizoen 2017-2018:
- zaterdag 19 januari 2019;
- zondag 10 februari 2019;
- zaterdag 9 maart 2019;
- zondag 24 maart 2019;

Kosten en deelname eisen.
De deelnemer moet minimaal 18 jaar zijn. De kosten bedragen 350 euro per deelnemer en moeten voldaan zijn voor aanvang van de opleiding. Er is geen examen aan gekoppeld, maar wel een verplichting van 100% aanwezigheid. Opgeven kan middels via info@vcncarrousel.nl.
Alleen erkende instructeurs èn die de commandantencursus goed hebben doorlopen kunnen op VCN-wedstrijden als commandant deelnemen.

Note:
Van belang is tijdens de cursussen 100% aanwezigheidsplicht. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zijn er geen inhaaldagen ingeplant. Mocht iemand verhindert zijn, dan kan deze les in het volgende seizoen alsnog worden gevolgd. 


Disclaimer:
All rights reserved by Stichting Verenigde Carrouselclubs in Nederland. Het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten op het wedstrijdreglement en daarmee alle behorende documenten zoals bijvoorbeeld protocollen en cursusmateriaal zijn eigendom van de Stichting Verenigde Carrouselclubs in Nederland. Alleen erkende FNRS-maneges in Nederland en haar carrouselgroepen, die tevens lid dienen te zijn van de Verenigde Carrouselclubs in Nederland mogen gebruik maken van het materiaal. Indien het materiaal wordt gebruikt buiten de georganiseerde VCN-activiteiten dient vooraf toestemming aan de Stichting te worden gevraagd.