Opleidingen

De VCN organiseert naast de carrouselwedstrijden ook de:
* commandanten opleiding
* Prix d’Elegance juryleden opleiding
* Juryleden opleiding
* Terugkomdagen
* Worshops

Commandanten opleiding
Deze opleiding is voor iedereen die wat meer wil weten over carrouselrijden, commanderen en bijvoorbeeld hoe de jury kijkt is van harte welkom op deze opleiding. Voor instructeurs die willen commanderen op een door de VCN georganiseerde wedstrijd, is deze opleiding verplicht. Evenals een geldig instructeurs diploma. Indeling en programma opleiding. Deze opleiding beslaat 4 dagdelen van 3-4 uur met een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk in de rijbaan.

Waar en wanneer wordt de opleiding gehouden?
Deze opleiding wordt in het begin van elk jaar gegeven op diverse maneges door Frank Gieling en Petra van den Nieuwendijk. Op deze manier worden alle nieuwe commandanten op dezelfde wijze de beginselen van goed carrouselrijden bijgebracht.


Data seizoen 2017-2018:
- zondag 14 januari 2018 van 13:00 t/m 17:00 uur;
- zaterdag 10 februari 2018 van 14:00 t/m 18:00 uur;
- zaterdag 24 maart 2018 van 14:00 t/m 18:00 uur;
- zaterdag 7 april 2018 van 14:00 t/m 18:00 uur;

Kosten en deelname eisen.
De deelnemer moet minimaal 18 jaar zijn. De kosten bedragen 350 euro per deelnemer en moeten voldaan zijn voor aanvang van de opleiding. Er is geen examen aan gekoppeld, maar wel een verplichting van 100% aanwezigheid. Opgeven kan middels via info@vcncarrousel.nl.
Alleen erkende instructeurs èn die de commandantencursus goed hebben doorlopen kunnen op VCN-wedstrijden als commandant deelnemen.

Prix d'Elegance juryleden opleiding
Ook deze opleiding is voor iedereen die wat meer wil weten over carrouselrijden en het beoordelen van het “schoonste geheel.”

Indeling en programma opleiding.
Deze opleiding beslaat 2 dagdelen van 3-4 uur met een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk tijdens een divisiewedstrijd.

Waar en wanneer wordt de opleiding gehouden?
Deze opleiding wordt in het begin van elk jaar gegeven op verschillende locaties door Frank Gieling en Petra van den Nieuwendijk.

Data seizoen 2017-2018:
- donderdag 12 april 2018 van 19:00 t/m 22:00 uur;
- zondag 22 april 2018 oefen jureren;

Kosten en deelname eisen.
De kosten bedragen 175 euro per deelnemer en moeten voldaan zijn voor aanvang van de opleiding. Er is een examen aan gekoppeld en er geldt een verplichting van 100% aanwezigheid. Opgeven kan via info@vcncarrousel.nl.


VCN Juryopleiding
De VCN leidt nieuwe juryleden op om carrouselwedstrijden te kunnen jureren. De opleiding bestaat uit 5 dagdelen. Een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte. Voor deze opleiding is 100 % aanwezigheid verplicht.

Indeling en programma opleiding
Deze opleiding beslaat 5 dagdelen van 3-4 uur met een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk in onderlinge en/of divisiewedstrijden. 


Waar en wanneer wordt de opleiding gehouden?
Deze opleiding wordt in het begin van elk jaar gegeven op diverse maneges door Frank Gieling en Petra van den Nieuwendijk.

Data seizoen 2017-2018:
- donderdag 16 november 2017 van 19:00 t/m 22:00 uur;
- donderdag 14 december 2017 van 19:00 t/m 22:00 uur;
- zaterdag 6 januari 2018 van 14:00 t/m 18:00 uur;
- zondag 18 maart 2018 oefen jureren;
- zondag 8 april 2018 oefen jureren;

Kosten en deelname eisen:
De cursist:
* moet minimaal 25 jaar zijn in het jaar van deelname;
* en/of dient de VCN Carrousel commandanten opleiding met goed gevolg te hebben afgelegd, of de eerst volgende opleiding te volgen;
* en/of moet gecommandeerd hebben op een VCN divisie wedstrijd, of zelf gereden hebben op een VCN divisie wedstrijd;
* en dient voor aanvang van de opleiding 2 keer geschreven te hebben met een VCN jurylid op een VCN divisie wedstrijd;
* en dient toestemming te hebben van de examencommissie.

Er geldt een 100% aanwezigheid plicht. De kosten bedragen 300 euro per deelnemer en moeten voldaan zijn voor aanvang van de opleiding. Opgeven kan via info@vcncarrousel.nl.

Indien de VCN-juryledenopleiding en de commandanten opleiding in hetzelfde seizoen worden gevolgd kosten beide opleidingen totaal € 475,00.

Note:
Van belang is tijdens de cursussen 100% aanwezigheidsplicht. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zijn er geen inhaaldagen ingeplant. Mocht iemand verhindert zijn, dan kan deze les in het volgende seizoen alsnog worden gevolgd. 
Disclaimer:
All rights reserved by Stichting Verenigde Carrouselclubs in Nederland. Het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten op het wedstrijdreglement en daarmee alle behorende documenten zoals bijvoorbeeld protocollen en cursusmateriaal zijn eigendom van de Stichting Verenigde Carrouselclubs in Nederland. Alleen erkende FNRS-maneges in Nederland en haar carrouselgroepen, die tevens lid dienen te zijn van de Verenigde Carrouselclubs in Nederland mogen gebruik maken van het materiaal. Indien het materiaal wordt gebruikt buiten de georganiseerde VCN-activiteiten dient vooraf toestemming aan de Stichting te worden gevraagd.