Het VCN bestuur kunt u per mail bereiken. Het mailadres is info@vcncarrousel.nl.

Wij nemen na uw mailbericht zo spoedig mogelijk contact met u op.

De bestuursleden van de VCN zijn:
- Floris Brink (voorzitter)
- Antoinette Diks (vice-voorzitter)
- Sander Verschoor (penningmeester)
- Petra van den Nieuwendijk (secretaris)
- Ineke Eekhof (bestuurslid)
- Anne Kremers (bestuurslid)

Bankrelatiegegevens: ABN Amro, rekening nummer NL78ABNA 0546039316

Twitter: @vcncarrousel

Facebook: www.facebook.com/vcncarrousel

 

 


Disclaimer: 

All rights reserved by Verenigde Carrousel Clubs in Nederland. Het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten op het wedstrijdreglement en daarmee alle behorende documenten zoals bijvoorbeeld protocollen en cursusmateriaal zijn eigendom van de Verenigde Carrouselclubs in Nederland. Alleen erkende FNRS-manege's in Nederland en haar carrouselgroepen, die tevens lid dienen te zijn van de Verenigde Carrouselclubs in Nederland mogen gebruik maken van het materiaal.